top of page

Kinesitherapie bij baby’s en kinderen

Kinderkinesitherapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie, gericht op het motorisch functioneren van kinderen. Door te bewegen en te exploreren gaan kinderen zich ontwikkelen op fysisch, emotioneel en psychosociaal vlak. Bij sommigen kan er sprake zijn van een vertraging of een afwijking binnen deze ontwikkeling. Deze kinderen hebben baat bij kinesitherapeutische begeleiding om de verdere ontwikkeling te stimuleren. Verschillende problemen kunnen zich uiten vanaf de zuigelingenleeftijd of worden opgespoord tijdens activiteiten in de kleuterklas of bij de overgang naar de lagere school. De therapie bestaat dan uit het begeleiden en stimuleren van de ontwikkeling van de motorische mijlpalen.

Naast deze algemene ontwikkeling gerelateerde problemen kunnen ook specifieke problematieken zoals ademhalingsproblemen voor moeilijkheden zorgen bij kinderen. Zo is het mogelijk dat kinderen vastzittende slijmen niet efficiënt kunnen ophoesten. Bijgevolg ontstaan een verlaagde longcapaciteit en mogelijke ademhalingsproblemen. Door middel van autogene drainage kan de slijmevacuatie op gang gebracht worden. Verder kan er hulp geboden worden bij het ophoesten van de slijmen en kunnen neusspoelingen het genezingsproces versnellen en nieuwe infecties voorkomen.

Verder kunnen ook zwangere vrouwen bij ons terecht voor pre- en postnatale kinesitherapie. Tijdens de zwangerschap kan deze begeleiding bestaan uit het behandelen van mogelijke zwangerschapsklachten en het opvangen van veranderingen in het lichaam die tijdens de zwangerschap ontstaan. Er worden technieken voor ademhaling en ontspanning aangeleerd. Ook bevallingshoudingen en perstechnieken worden geoefend. Prenatale oefeningen hebben als doel je lichaam voor te bereiden op de bevalling en het in optimale conditie te houden. Na de bevalling wordt er aandacht besteed aan het behandelen van eventuele klachten, het versterken van de spieren en het verbeteren van de stabiliteit in het bekken. Dit om een vlot herstel van het lichaam te bekomen en de conditie na de bevalling terug op te bouwen.

bottom of page