top of page

Respiratoire kinesitherapie

De rol van de respiratoire kinesitherapie bestaat erin de medische behandeling te ondersteunen. Er wordt aldus vertrokken vanuit een doorverwijzing van de betrokken arts. De therapie is sterk afhankelijk van de individuele situatie en wordt continu geëvalueerd en bijgestuurd.

Respiratoire kinesitherapie aangewezen bij volgende patiënten:

  • Baby’s en kinderen met bronch(iol)itis, RSV, hyperreactieve luchtwegen, mucoviscidose, …

  • Volwassenen met chronische luchtwegobstructies (chronische bronchitis en/of emfyseem) en -restricties (pneumonie of atelectase), als voorbereiding op een hart- of longoperatie en bij de revalidatie na een hart- of longoperatie 
     

Voor baby’s en kinderen is de behandelingsmethode als volgt:

RETROGRADE RHINOFARYNGEALE DESOBSTRUCTIE

De neus proper houden bij acute en chronische infecties van de bovenste luchtwegen is erg belangrijk! Om de rhinofaryngeale ruimte te reinigen wordt gebruik gemaakt van fysiologisch water. Aan de ouders kan deze techniek aangeleerd worden om de neus van hun kind efficiënt te reinigen.

TAPOTAGE EN VIBRAX 

Deze technieken gaan ervan uit dat de opgewekte trillingen de secreten van de luchtwegwand kunnen losmaken.

THORAXAANDRUKKINGEN

De kinesitherapeut gaat een druk uitoefenen op de borstkas van de baby. Deze druk wordt geleidelijk verhoogd, waardoor er een betere uitademing plaats vindt en de secreten geëlimineerd worden.

PEP EN FLUTTER

 

Ademhalingstechnieken kunnen gecombineerd worden met hulpmiddelen zoals de PEP (Positive Expiratory Pressure) en de Flutter. Deze hulpmiddelen zorgen voor een weerstand waartegen de kinderen moeten uitademen. Deze hogere weerstand bij het uitademen zorgt voor een betere losmaking van de slijmen in de kleinere luchtwegen

Voor volwassenen en adolescenten wordt de volgende behandelingsmethode voorgesteld: 

 
EDIC (EXERCISE AU DEBIT INSPIRATOIRE CONTROLÉ)

 

Aangewezen bij alle verdichtingsprocessen zoals pneumonie en atelectase en als voorbereiding op ELTGOL.

 

De nadruk bij deze ademhalingstechniek ligt bij de inademing, waardoor de alveolen als het ware krachtiger ‘open’ getrokken worden. Deze inspiratie gebeurt langzaam en kan gecombineerd worden met RIM (Resisted Inspiratory Manoeuvres bijv. een rietje) om zo een nog grotere weerstand te creëren.

 
ELTGOL (EXPIRATION LENTE TOTALE GLOTTE OUVERTE EN INFRALATÉRAL)

 

De nadruk bij deze ademhalingstechniek ligt bij de uitademing. Ook hier zal de expiratie langzaam uitgevoerd worden in zijlig. In zijlig zal de onderliggende long maximaal kunnen bewegen. Om de glottis open te houden, kan men gebruik maken van een kartonnen mondstukje.

 
FET (FORCED EXPIRATION TECHNIQUE)

 

Door krachtig lucht uit de longen te drijven (hoesten of huffen), kunnen de secreten eenvoudig geëlimineerd worden.

bottom of page